Blood Donors List


 
 
Name Mobile Land line
BALAJI K 9940535305
GANESH RAJA R 9841889060
JAYA KUMAR D 7299398893
MAHADEVAN C D 9962669510 24981393
MRS A SHANTHI VENKATESH 9444521781
N K VENKATAN 28440392
N PRABHU GANESH 9566547352 27484587
N YUVARAJ 9500114626
S SIDDHARTH 9791097432
S SRIRAM 9840128778
SHANTHA LAKSHMI S 9884386547
SIDDHARTH 9500003315
T A VASUDEVAN 9444133711 24917992
TP DURAIRAJ 9840707373

Blood Banks

  • Lions Blood Bank : 044 - 2841 5959
  • VHS Blood Bank : 044 - 2254 2829
  • Sundaram Foundation : 044 - 2434 6255
  • RSS : 044 - 2836 0243
  • TTK : 044 - 2811 7503

 

Other Resources

 

Trauma Care

  • Ambulance : 044 - 2815 0700

 

Interested in Donating?